Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie | Administrowanie nieruchomościami Warszawa | Sprzątanie biur Warszawa | Sprzątanie Warszawa

Telefon 24h 0 504 119 802
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne
po godzinie 17-tej
991
Pogotowie Energetyczne 022 821 31 31
Straż Miejska 986

Nasza oferta

Oferta

Firma DOMESTIKA zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi oraz specjalistycznymi. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych jak również jesteśmy gotowi przejąć budynek w zarząd na podstawie art. 18. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o Własności lokali ( Dz. U. 1994, Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwal i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
 • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawa Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 • Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo - bankowa

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Świadectwa Energetyczne

Świadectwo Energetyczne, które określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może byc rozszerzony o:

 • Reprezentacja Klienta (Wspólnot).
 • Reprezentacje Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami
 • Obsługę prawną
  • reprezentowanie Klienta przed sadami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • pomoc w przygotowywaniu uchwal oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.)

Firma Domestika oferuje wszelkiego rodzaju prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości w budynkach biurowych, osiedlach mieszkalnych i na terenach do nich przyległych. Działalność swoją opieramy na sprawdzonych, doskonale wyspecjalizowanych pracownikach a indywidualne podejście do każdego klienta, pozwala nam na optymalizację czasu pracy oraz kosztów.

W trosce o jakość wykonywanych usług porządkowych swoje działanie opieramy na najnowszych technologiach. Stosujemy środki czystości najwyższej jakości, posiadające atest PZH, oraz spełniające wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska.

Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za pełne, kompleksowe utrzymanie czystości, niezależnie od charakteru eksploatowanych obiektów.

Sprzątanie osiedli mieszkalnych oraz w pojedynczych bloków:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, piwnic,
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej, piwnicach,
 • mycie szyb gablot informacyjnych,
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, piwnicach,
 • mycie lamperii, balustrad, grzejników, lamp oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
 • czyszczenie metalowych wycieraczek,
 • zamiatanie i mycie powierzchni garaży,
 • mycie bram wjazdowych do garaży,
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trucizn na myszy/szczury,
 • zgłaszanie awarii i usterek technicznych zarządcy,
 • zaopatrzenie w środki czystości i higieny,

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zamiatanie chodników, terenów przynależnych, miejsc postojowych,
 • koszenie trawników,
 • odchwaszczanie przycinanie żywopłotów i krzewów, podlewanie trawników, roślin,
 • w sezonie jesiennym grabienie liści, prace zabezpieczające rośliny przed nadejściem zimy,
 • sprzątanie kratek ściekowych,
 • odśnieżanie chodników,
 • porządkowanie ogrodów po zimie,
 • utrzymywanie altanek śmietnikowych w czystości,

Sprzątanie biur w Warszawie:

 • odkurzanie i mycie podłóg,
 • wycieranie kurzu z mebli, biurek, parapetów,
 • utrzymanie w czystości sprzętu komputerowego, telefonów, lamp itp.,
 • mycie powierzchni szklanych,
 • czyszczenie kaloryferów,
 • podlewanie i oczyszczanie kwiatów,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • utrzymanie czystości w sanitariatach (mycie armatury sanitarnej, płytek ściennych, luster, dezynfekcja),
 • okresowe pranie wykładzin i ich doczyszczanie,

Sprzątanie oraz prace poremontowe w obiektach wszelkiego rodzaju.

Sprzątanie Warszawa i okolice.

Koszt naszych usług to składowa kilku lub kilkunastu elementów, dlatego też ostateczną wycenę możemy przedstawić po wizji lokalnej nieruchomości, oraz zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami klienta.

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.

Zarządca nieruchomościami jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadząca działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca Zarządcy polega na analizie, monitorowaniu, czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii administratora i zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka administratora, zarządcy nieruchomości daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku.[wg UGN Art. 184 p.2] .

Obecnie, aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m. in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę (wcześniej obowiązywał również egzamin państwowy, obecnie zniesiony). Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Administratorzy oraz Zarządcy nieruchomości, podobnie jak wiele innych środowisk zawodowych, organizują się, tworząc stowarzyszenia skupiające w swoich szeregach osoby wykonujące ten zawód. Jako pierwsze w Polsce powstało Polskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie w 1996 r. Stowarzyszenia skupione są w federacjach, które m.in. reprezentują środowisko zarządców nieruchomości przed organami państwowymi, koordynują działania stowarzyszeń, opracowują standardy zawodowe oraz podejmują wiele innych zadań. Wg stanu na rok 2006 działają trzy federacje zarządców nieruchomości:

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.domestika.com.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Zamknij